• Chomutovský kalamář
 • Ročník 2022
 • Ročník 2021
 • Archiv
 • Návštěvní kniha
 • Napište nám
 • Odkazy
 • Chomutovský kalamář » Nový ročník

  Ročník 2022

  Středisko volného času Domeček Chomutov ve spolupráci s redakcí okresního týdeníku Nástup, Chomutovskou knihovnou a statutárním městem Chomutov vyhlašují jednadvacátý ročník literární soutěže

  Chomutovský kalamář

  Soutěž je určena autorům starším třinácti let bez omezení.

   Kategorie

  1. Próza — autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran (tedy 5 400 znaků).
  2. Poezie — autor může přihlásit jednu báseň na volné téma.
  3. Mikropovídka — autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné strany (tedy 1 800 znaků). Téma v letošním roce: „Alkohol

  Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně.

  Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.

  Práce nesmí překročit povolený rozsah.

  Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.

  Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem (jakýmkoliv slovem, číslem atd., které si sám zvolí). Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky (stáhnout ve formátu DOC).

  Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s jednou přihláškou a souhlasem GDPR na adresu:

  Středisko volného času Domeček Chomutov
  CVK - k rukám Radoslava Malarika
  Jiráskova 4140
  430 03 Chomutov

  Kontaktní osobou je ředitel SVČ Domeček Chomutov Radoslav Malarik, telefon: 731 610 570, e-mail: reditel domecek-chomutov.cz.

  Uzávěrka je 31. března 2022.

  Výsledky budou vyhodnoceny na slavnostním vyhlášení 27. 05. 2022 v 17:00 v Chomutovské knihovně. Pouze účast na tomto setkání garantuje předání případných cen a odměn. Informace najdete na www.domecek-chomutov.cz a v Týdeníku Nástup…

  2006–2021 © Všechna práva vyhrazena