• Chomutovský kalamář
 • Ročník 2021
 • Ročník 2020
 • Archiv
 • Návštěvní kniha
 • Napište nám
 • Odkazy
 • Chomutovský kalamář » Nový ročník

  Ročník 2021

  Středisko volného času Domeček v Chomutově ve spolupráci s redakcí okresního týdeníku Nástup, Chomutovská knihovnou a statutárním městem Chomutov vyhlašují jubilejní dvacátý ročník literární soutěže

  Chomutovský kalamář

  Soutěž je určena autorům starším třinácti let bez omezení.

   Kategorie

  1. Próza — autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran (tedy 5 400 znaků).
  2. Poezie — autor může přihlásit jednu báseň na volné téma.
  3. Mikropovídka — autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné strany (tedy 1 800 znaků). Téma v letošním roce: mikropovídka musí být ukončená větou „Byl to dar nedar, ale jak se říká, darovanému koni na zuby nekoukej.

  Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně.

  Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.

  Práce nesmí překročit povolený rozsah.

  Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.

  Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem (jakýmkoliv slovem, číslem atd., které si sám zvolí). Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky (stáhnout ve formátu DOC).

  Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s jednou přihláškou a souhlasem GDPR na adresu:

  Středisko volného času Domeček Chomutov
  CVK - k rukám Radoslava Malarika
  Jiráskova 4140
  430 03 Chomutov

  Uzávěrka je 31. března 2021.

  Výsledky budou vyhodnoceny na slavnostním vyhlášení 27. 05. 2021. Pouze účast na tomto setkání garantuje předání případných cen a odměn. Informace najdete na www.domecek-chomutov.cz a v Týdeníku Nástup…

  2006–2021 © Všechna práva vyhrazena