• Chomutovský kalamář
 • Ročník 2019
 • Ročník 2018
 • Archiv
 • Návštěvní kniha
 • Napište nám
 • Odkazy
 • Chomutovský kalamář » Nový ročník

  Ročník 2019

  Středisko volného času Domeček v Chomutově, redakce okresního týdeníku Nástup a Chomutovská knihovna ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov vyhlašují osmnáctý ročník literární soutěže

  Chomutovský kalamář

  Soutěž je určena autorům starším třinácti let bez omezení.

   Kategorie

  1. Próza — autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran.
  2. Poezie — autor může přihlásit jednu báseň na volné téma.
  3. Mikropovídka — autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné strany. Téma v letošním roce zní Noc v Krušných horách.

  Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně.

  Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.

  Práce nesmí překročit povolený rozsah.

  Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.

  Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky (stáhnout ve formátu DOC).

  Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s jednou přihláškou na adresu:

  Středisko volného času Domeček
  CVK - k rukám Petry Koštálové, 721753704, kostalova.domecek@gmail.com
  Jiráskova 4140
  430 03 Chomutov

  Uzávěrka je 31. března 2019.

  Výsledky budou vyhodnoceny na slavnostním vyhlášení 16. 05. 2019. Pouze účast na tomto setkání garantuje předání případných cen a odměn. Informace najdete na www.domecek-chomutov.cz a v Týdeníku Nástup…

  2006–2019 © Všechna práva vyhrazena