• Chomutovský kalamář
 • Ročník 2018
 • Ročník 2017
 • Archiv
 • Návštěvní kniha
 • Napište nám
 • Odkazy
 • Chomutovský kalamář » Nový ročník

  Ročník 2018

  Středisko volného času Domeček v Chomutově, redakce okresního týdeníku Nástup a Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov vyhlašují sedmnáctý ročník literární soutěže

  Chomutovský kalamář

  Soutěž je určena autorům starším čtrnácti let, kteří žijí či pracují nebo studují v okrese Chomutov.

   Kategorie

  1. Próza — autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří normostran (normostrana je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu). Organizátoři si vyhrazují právo vyřadit soutěžící, kteří stanovený rozsah překročí.
  2. Poezie — autor může přihlásit jednu báseň na volné téma.
  3. Mikropovídka — autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné normostrany. Téma je v letošním roce věnováno 100. výročí vzniku republiky, proto práce musí obsahovat slovo „Československo“. Toto téma je pojato zcela volně. Je možné věnovat se stovce jako takové, významu osmiček v naší historii a v našich životech. Můžeme vyjádřit pocit národní hrdosti, vlastenectví, zachytit krásy naší země.

  Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (14 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně.

  Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.

  Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.

  Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky (stáhnout ve formátu DOC).

  Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s jednou přihláškou na adresu:

  Středisko volného času Domeček CVK - k rukám Milana Märce
  Jiráskova 4140
  430 03 Chomutov

  Uzávěrka je 28. června 2018.

  Výsledky budou vyhodnoceny na slavnostním vyhlášení 10. 10. 2018. Pouze účast na tomto setkání garantuje předání případných cen a odměn. Informace najdete na www.domecek-chomutov.cz a v Týdeníku Nástup…

  2006–2018 © Všechna práva vyhrazena