• Chomutovský kalamář
 • Ročník 2017
 • Ročník 2016
 • Archiv
 • Návštěvní kniha
 • Napište nám
 • Odkazy
 • Chomutovský kalamář » Nový ročník

  Ročník 2017

  Středisko volného času Domeček v Chomutově, redakce okresního týdeníku Nástup a Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov vyhlašují patnáctý ročník literární soutěže

  Chomutovský kalamář

  Soutěž je určena autorům starším čtrnácti let, kteří žijí či pracují nebo studují v okrese Chomutov.

   Kategorie

  1. Próza — autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří normostran (normostrana je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu). Organizátoři si vyhrazují právo vyřadit soutěžící, kteří stanovený rozsah překročí.
  2. Poezie — autor může přihlásit jednu báseň na volné téma.
  3. Mikropovídka — autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné normostrany. Téma je rovněž volné, ovšem pozor: kdekoliv v textu se musí objevit spojení těchto slov: „když vzhlédl(a) nahoru, spatřil(a)“.

  Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (14 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně.

  Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.

  Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.

  Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky (stáhnout ve formátu PDF nebo v DOC).

  Každá práce musí být odeslána či osobně předána v pěti vyhotoveních společně s jednou přihláškou na adresu:

  Středisko volného času Domeček
  CVK – k rukám Zdeňky Doležalové
  Jiráskova 4140
  430 03 Chomutov

  Uzávěrka je 17. března 2017.

  Výsledky soutěže budou zveřejněny v týdeníku Nástup a na tomto webu během měsíce května, vítězná díla pak budou ve stejném periodiku publikována během léta.

  2006–2017 © Všechna práva vyhrazena