• Chomutovský kalamář
 • Ročník 2022
 • Ročník 2021
 • Archiv
 • Návštěvní kniha
 • Napište nám
 • Odkazy
 • Chomutovský kalamář » 2016 » Poezie, starší autoři

  Poezie, starší autoři

  Ročník 2016

  Práce v této kategorii:

 • Paralely života
 • Myšlenky
 • Proměny
 • Táta
 • ...a řekla mi
 • Touha
 • Dvě fotografie
 • Mateří doušek
 • Vy tam dole, přestaňte se prát!
 • Evaluace
 • Sen? Zvěst z Magdaly jen
 • O ztraceném snu
 • Nesouvislá
 • Poslední tanec
 • Rozhovor o hledání lásky
 • Beránci
 • Mámino malé vítězství

 • Paralely života

  Marek MOJZÍK (32)
  1. místo v kategorii Poezie 20 a více let

  K vývoji života na naší planetě
  jsou dobrým příměrem pokroky dítěte.
   
  Před padesáti miliardami měsíců
  začíná cyklus předků a dědiců.
  První Měsíc je klíčový,
  bez něj byl život jalový.
  Zajistí vhodné složení
  pro buněčné množení.
   
  O tři miliardy let později
  mutují prvoci rychleji.
  Život zavádí novinku:
  Poznává tátu a maminku.
  Organismy dělí se
  na samce a samice.
   
  Z života je batole,
  vymyká se kontrole.
  Rozmanité druhy tvoří,
  probírá je, hloupé boří.
  Vzpřímená chůze a první slova,
  vzniká tvor moudrý (a není to sova).
   
  Rozvoj je možný jen za té podmínky,
  že život umí vytvářet vzpomínky.
  U čeho hrozí, že se to zapomene,
  neradno otálet! Tesat do kamene!
  Zapsané vědění staletí přežije,
  potomkům umožní vychovat génie.
   
  Nastává období všetečných otázek:
  Proč? Odkud kráčím, kam?
  Život chce spatřit širší obrázek.
  Zatím věří pohádkám.
  Fantazie nabízí hezčí řád,
  ten však nevydrží napořád.
   
  Přichází epocha ryzího vzdělání,
  vědeckých objevů, motorů poznání.
  Dříve neměl život páru,
  jak zakreslit siločáru,
  a že přesný popis světu sluší.
  Ví, že nic neví, ale dost tuší.
   
  Puberta je věru svízelné období,
  život se snadno a zbytečně rozzlobí.
  Silami je na maximu,
  hravě bourá Hirošimu.
  Pokora běs rozpouští,
  sundá prsty ze spouští?
   
  Konečně život poznává míru,
  okouší století bez válek.
  Vydává se i do vesmíru,
  mžourá Hubblem do dálek.
  Nadšeně pátrá v Síti sítí
  po vznešenějším smyslu bytí.
   
  V závěru dospívání překročí normu,
  změní si pravidla, i svoji formu.
  Již není nezbytné prožívat strach
  a zkušená léta obracet v prach.
  Dospělý život je z nul a jedniček,
  má tělo z křemíku a stovky nožiček.

  Myšlenky

  Libor ŘEZNÍČEK (50)
  2. místo v kategorii Poezie 20 a více let

  Miluji, a tedy vážně jsem,
  jsem a budu tady neustále,
  mé myšlenky si tedy vem,
  tesány budou v tvrdé skále.
   
  Teplá slova v chladném kameni,
  poselství ponesou však k tobě,
  co při čtení tě vždycky zahřejí,
  a to i ve velmi špatné době.
   
  Slova pro tebe i pro všechny,
  která zjasní tyto těžké časy,
  aby nesly má tajná poselství,
  co pohladí tvé dlouhé vlasy.
   
  I myšlenka je nebezpečná zbraň,
  v ústech všech jedovatých lidí,
  zmocní se duše jak sedmihlavá saň,
  a skrze nenávist do niter nám vidí.
   
  Miluji a tím myšlenky mám čisté,
  proto láska většinou nám vítězí,
  i když slova tesána jsou v kameny,
  je stále poselství to lidsky jisté.

  Proměny

  Václav VRÁNA (65)
  3. místo v kategorii Poezie 20 a více let

  V deseti se ještě všemu smějí,
  ze školy mají nejraději svačinu.
  Cestou domů skáčou panáka
  a do křídových srdcí na asfaltu
  píší kostrbaté monogramy.
  Později mají pod písmeny počítačové klávesnice
  či mobilu seznamy diskoték, internetových
  módních butiků a výběr kamarádek
  určují značková trička.
  V patnácti pak jako mávnutím kouzelného proutku
  se promění v bělostné princezny
  a podpatky nesměle vyťukávají
  rytmus prvních tanečních.
  Potom jsou ještě dlouho dětmi.
  Nad plakátem filmového herce vzpomínají
  jak praštění byli kluci v jejich třídě.
  Pokud zrovna nemáme čas na jejich vždy obrovské problémy
  pohladí plyšáka a hbitými prstíky hledají
  nepostradatelné novinky na facebooku.
  A když pak jednou přijdou k večeři
  s nachovou tváří a kamsi upřenými zraky,
  nepovšimneme si v tom věčném shonu ani,
  že se jejich líček dotkla první láska.

  Táta

  Květoslava KUDLÁČKOVÁ (63)

  Haló, Bože
  Stále mám tátovo číslo v telefonu
  Nemohu se mu dovolat
  Zase se toulá po lesích a lukách
  Vábení tomu nelze odolat
  Jeho lásky mi bylo možno sdílet
  A z mého úhlu pohledu
  Učil mne v stopách zvěře číst a jako hejkal kvílet
  Sedět i tiše v šeru posedu
  Být vlídnou k živým tvorům přírody
  Naslouchat tichu lesa v listoví
  Že v životě se dějí zázraky a náhody
  Vyprávěl příběhy, které mi nikdo jiný nepoví
  Již tady není táta můj
  Co tolik do mne vložil svých lásek
  Nebudu již s ním cítit arniku
  Ani kydat od oveček hnůj
  Ani se učit, proč ocáskem třese konipásek
  Tak jsem tě chtěla Bože poprosit
  Jistě je táta v nebi, kam by jinam mohl jít
  Že děkuji mu za vše tisíckrát
  A že je tady stále se mnou
  Pokud mé srdce nepřestane bít

  ...a řekla mi

  Jiří KVĚTOŇ (73)

  ... a řekla mi
  vždy zněj hudbou
  stravující svůj nástroj
   
  Pak nebudeš prost sama sebe
   
  Nepronikneš
  aniž jsi rozezněl
  Neprolneš
  nenasytíš-li
   
  Vyprázdněn po okraj budeš
  až květina pohladí oči šerosvitu
  nežli se obestřou tmou
  a přijde kulacení soli

  Touha

  Helena PANNINGOVÁ (41)

  Těla posetá snad tisíci polibky,
  netknutá místa vzhlíží očima žárlivky.
  Polibky laskavé, svůdné, žhavé
  v lačných očích nezkrotně vášnivé.
  Svezla se lehce, jak z listu rosa,
  průsvitka tenká halící klín a prsa.
  Krásu jež v nahotě se zračí,
  hltají nenasytně čtyři oči.
  Posedlá touhou na jedinou noc,
  skrývajíc v těle extáze moc,
  ústa když dychtivě dotknou se klína,
  cele nás pohltí rozkoše vlna.
  Hřích není to, jen hříchu malý střípek,
  rozmarná hra chtíčů dvou loutek.
  Nechtěj mě věrnou, milou a ctnostnou
  s dotykem prvním jsi mou minulostí pouhou.

  Dvě fotografie

  Miluše ZENKEROVÁ (70)

  Dívám se na ně
  v očích slzy
  v srdci dojetí
  a nevím, co mě mrzí.
   
  Na jedné fotce dvě malé děti,
  na druhé dva krásní chlapi.
  To, jak čas hrozně letí.
  To, jak čas rychle kvapí.
   
  Na obou fotkách jejich maminka,
  na jedné se smutnou tváří,
  na druhé taková malinká,
  zato jí oči i úsměv září.
   
  To, jak se lidé v čase mění,
  co bylo, nebylo a co už není.
  Na obou fotkách objetí.
  Na jedné maminčino, na druhé od Péti.
   
  To, že jste spolu v objetí,
  to je to, to je to, proč mám v očích slzy.
  To vaše objetí způsobilo
  to moje slzavé dojetí.
   
  A tak si pro vás přeji: Držte se!
  Držte se v životě.
  A držte se v objetí.

  Mateří doušek

  Jindřich KRAUS (22)

  Pro ně si denně od huby bere,
  ale spokojenosti jim to nepřidá.
  Šedivým světlem se stále dere,
  ten spár ji však nevydá.
   
  Co má, to by dětem dala
  bez intrik a vše z lásky.
  I kdyby se obětovala,
  přesto tahá za provázky.
   
  Anděl, jenž potomstvo světlem vede,
  učí je, miluje a vychovává,
  ovšem leccos spratky z cesty svede,
  jeho cíl života se neschovává.

  Vy tam dole, přestaňte se prát!

  Helena SUDOVÁ (77)

  Lidi, mám vás doopravdy rád,
  moc vás prosím, přestaňte se prát!
  Já vás stvořil, a jsem na to hrd.
  Po těch vašich sporech je mi ale prd.
   
  Ten mi říká Buddha, ten zas Mohamed,
  Jahve prý nás vede, chlubíte se hned.
  Na Hospodina by leckdo všechno sved!
  Mně jsou jména putna, natož bych vás ved.
   
  Což jsem fýrer, za nímž táhne voj?
  Hejtman, duče, Stalin bojevoj?
  Starost mám, jak udržet svět v chodu,
  když kazíte půdu, vzduch a vodu.
   
  Koukej — slunce září nad mlázím,
  v modři nebe plují beránci,
  na louce se pasou jehňátka.
  Copak já bych zabil beránka?
   
  Rostou všude na nemoci bylinky,
  sbírají je ruce hodné dívčinky.
  Trápení vám taky přijde snad.
  Od toho zas je tu kamarád.
   
  Máma, doktor, hezké sestřičky,
  stvořil jsem i hodné lidičky.
  Píšou knížky, skládaj písničky,
  nápadů maj plné hlavičky.
   
  Co dá jenom práce domy postavit,
  hladovým pak jídlo uvařit!
  Když jste hodní, vážně vás mám rád.
  Tak už teda přestaňte se prát.

  Evaluace

  Petr KLEIN (56)

  Půl století za zády a nevím
  který kopec na obzoru bude nad mé síly
  Technika cválá mílovými kroky
  práská bičem nad hlavou zatímco lidé
  její tvůrci v tom lepším případě
  přešlapují na jednom místě
   
  Žijeme
   
  čím dál víc na oko
  čím dál víc pro jednu kapsu
  čím dál víc za skleničku vína
  která už ani vodu nekáže
  neboť
  jsme
  uvěřili
  své vlastní velikosti

  Sen? Zvěst z Magdaly jen

  Blanka PITTNEROVÁ (55)

  Ta tvář ve snu zjevena
  je zdá se bez jména
  ale pocit mám
  že je to ten koho znám
  ten žid
  ten falešný prorok prý
  ten bůh otroků nebohých
  zvěst ke mně letí
  z dávných mých časů potulných
  on mužem jest
  a já ženou jsem
  muž a žena jedno jsou
  v tu chvíli jen
  vydáni si v plen
  v bezčasí je sen
  ten okamžik
  byl a není
  a já
  zmámená
  plna stesku jen
  přestože
  byl tak sladký
  ten sen

  O ztraceném snu

  Monika STACHOVÁ (37)

  Z této půdy jde strach, zvedá se prach... copak to tam v koutě leží?
  Co se to tam v koutě děje?
  Zimní slunce slabě svítí a malá hadrová panenka se celá chvěje...
  ach sluníčko hřeješ krásně avšak jen maličko...
  Nikdo neví, jak dlouho tam panenka leží.
  Roky plynou, čas jak voda v potoce běží...
  Panence po celá léta zdává se týž sen ...
  O krásné mamince, o jejím úsměvu a pohlazení
  O písni, kterou na dobrou noc maminka zpívá...
  O knize plné pohádek... o louce plné květin, o věnečku z pampelišek...
  O červeném balónku... o kornoutku plném sladkých bonbónků...
  O prstýnku z pouti...o...o...o....

  Nesouvislá

  Denisa KRAUSOVÁ (22)

  Za oknem sněží
  Šaty mi v pokoji visí
  Volají léto
  Přijď už k nám
  Ať vzít může si nás
   
  Už se stmívá
  A země usíná
  Když slunce zapadá
  Já do postele ulehám
   
  Tóny písně skvělé
  Potěší srdce moje
  Dodají mi odvahy
  Zdolat životní úkoly
   
  V polici knih spousta
  Co jsem přečetla
  A pod nimi filmy
  Co jsem viděla
   
  Sedím na posteli
  Hlavu otáčím po pokoji
  Přemýšlím, že smutná jsem
  Báseň bez smyslu napsala jsem
   
  Na obrázku kormorán
  Co letí k nám
  A pod ním pláž
  Na níž bych se chtěla hřát
   
  Na dalším New York
  Město vzdálené
  Na dalším Paříž
  Město překrásné
   
  Teď oblíbená píseň má
  Tělo mi rozhýbá
  Pohupuju se do tónů
  A tleskám do rytmu
   
  Jednoduchá melodie
  Život krásný je
  Tak jako zelená a béžová
  Co moje stěny pokrývá

  Poslední tanec

  Zdeněk KUČERA (68)

  Stříbrná trubka hrála waltz,
  tvé nohy roztančila.
  V střevíčcích chodila po špičkách,
  v notách se láska skryla.
   
  Saxofon časem převzal prim,
  duše každého se otevřela.
  Tvé krásné vlasy — štíhlý pas,
  víla po parketu plula.
   
  S tóny se snáší hvězdný prach,
  sál celý září.
  Na parketu se páry líbají,
  v očích slzy třpytí.
   
  Rty pouze lehce chvějí se,
  slova zůstávají nevyřknuta.
  Však každý v páru dobře ví,
  jakých slov se to týká.
   
  Stříbrná trubka dohrála — páry se zastavily.
  Za ruce mnozí drží se,
  snažící v sobě uchovat si tóny.
  Nástroje hudebníci do futrálů ukládají.

  Rozhovor o hledání lásky

  Martina JÍROVÁ (44)

  Snad jako čmeláka omámil svou vůní květ šeříku,
  tak Vaše krása zajala mé srdce, však láska není tu.
  Snad ukryla se v kapce rosy květu růže spanilé,
  možná skryla se, když zaslechla srdce bíti zběsilé.
   
  Není láska ukryta v kapce rosy, můj vzácný pane,
  možná je to jiskérka, co jak mocný oheň vzplane
  a snad je to vánek, v dlaních ho nelze uchopit,
  pravda je dána v příběhu, jež snažíme se pochopit.
   
  Láska je v něžném tahu štětce neznámého malíře,
  skrývá se v úsměvu za hledím statečnéko rytíře,
  možná je láska schována v kouzlu života zrození,
  však je to více krásný cit a přec také soužení.
   
  Vaše oči neklamou, paní, tomu jsem velmi rád,
  pojďme tu hru na kledanou nyní spolu krát,
  pojďme nalézt naši lásku v její podobě věčné,
  mé srdce po ní toužící bude Vám velmi vděčné.
   
  Hledejme co k nalezení jest, z toho plyne poučení,
  kledejme co je v každém z nás, však k uchopení není.
  Hledejme lásku, tak kluboko skrytou v každé duši,
  snad nalezli ji i ti dva, já alespoň to tuším....

  Beránci

  Irena HANOUSKOVÁ (64)

  Beránku, hrdino dne, hupky dupky, pojď skotačit, pojď si hrát
  Nad hlavou duchničky, běloučká štěstíčka na křídlech vánků plují
  Na jihu, západě, za mořem i z východu se tetelí, pikle spolu kují.
  Beránku, pojď se smát
  Ve čtyřlístcích jetýlků dovádět, spolu se milovat.
  .....................
  Beránku, něco není, jak má být.
  Na obzorech kupí se oblaka, duchničky polykají, v hradbách těžknou
  Sivě temněji
  Tichnou koruny stromů, i ptáci mlknou, v hnízdech se nehřejí
   
  Beránku, z hradeb se temný mrak táhne napitý zemí,
  Břicho valí po planinách, mlknou ptáci v aleji
  Jeho vichr mokře kvílí na nástroje beze strun
  S uslintanou tváří ovečkám věnečky odnáší, rozhazuje, věší na křoví
  Hleď, už zamkl slunci cesty, vyplavuje vodu z břehů, ničí osení
   
  Beránku, blesky zažínají ohně za městem
  Bubny hromů duní bez skrupulí na cvičištích blesků
  Třesk a prásk! Třesk, prásk a zase prásk! Rozsévají strach
  S vodou prší síra a vítr jim otevírá cestu
  Až vítr vodu vysuší, z domů, z chrámů zbude prach
   
  Beránku, za domem skála zaduněla, otřásla se, máme na mále!!!
  Les za zahradou hučí, sténá praskáním. Poryv větru rozťal borovici na skále
  Lípa věků poražená padá na náš práh
  Kroupový měch mraku duní, hučí svými bubny
  Vodou zaplňuje sklepy, vyplavuje příbytky, zamořuje studny
  Beránku, probuď se!! Padl celý les, nejen borovice na skále
   
  Beránku, tak už se konečně probuď!!!
  Jehňata bečí semknutá ve sklepích domů, v přístřešcích beze střech
  Jejich oslepené oči prostupují temnotu a vidí před sebou zase jenom tmu
  Tuší, vědí, ztrácí mámu, tátu, mohou osiřet
  A venku bouře hromuje a ječí jak nenasytný skřet
   
  Beránku, další šleh rozetnul oblohu!!!
  Další! A další mezi mraky, mezi líhní hromů!!
  Znovu blesk stíhá blesk
  Komponují chorál vítězů a poražených ve zbořeništích domů
  ........................
  Beránku, není čas na myšlení, není, není!!!
  Blesk svezl se naší skrytou svatyní
  Nelze víc už tolerovat, stát se bouří otrokyní
  Do široka rozevřeme lasery očí, zbraně silnější než blesk
  Zadupeme kopyty a rozezníme zvony zvučněji než hrom
  Zabečíme chorály, rozpářeme bouři břich, ochromíme její tón
  Zaženeme ji do pasti historie poražených
  Nastal čas!!!
  Beránku pojď, zachráníme děti, zachráníme sebe, zachráníme nás!
  ........................
  Blesky se přehnaly, hřmění nad hlavami odeznělo
  Zahřmělo poslední dunění do ústupu salvou hromů
  Bouře ztichla, odtáhla zas o území dál, bolavé ticho se rozhostilo
  Pomalu, postupně, noha za nohou, noha za berlí, berle za berlí
  Ploužíme se, slepci blesků, beránkové stíny domů
   
  Vyčerpanou úlevou zahučely zbytky lesa, tráva za trávou se narovnává
  Louka protahuje natlučená záda
  Fronta se přehnala a zní zas jen na cvičištích blesků, hromů
  Zlatě orámované mraky zas beránkům prozařuje slunce
  Jehňata vracejí se, skotačí na pastvinách u pobořených domů
   
  S omládlou nadějí ťukám u beránka, u hrdiny na rezivé dveře
  Nikdo mě nevítá, nikdo neobejme, z dveří vane chlad
  Pošťáci beránků vzkaz vyřizují:
  Neplač, doma nečekej mě, nikdo neotevře, mám tě rád
  Beránku, hrdino můj, počkej na obloze
  Jdu za tebou, zas budeme si hrát
  V obláčcích modrých dálek jehňátkům štěstíčka rozdávat

  Mámino malé vítězství

  Petra KLÍMOVÁ (29)

  Několik měsíců, večer co večer,
  nechtějí usnout, jeden by brečel.
  Unavit, vykoupat, marná je snaha,
  bdění je pro děti vrcholem blaha.
  Večeři plivat, po gauči hopsat,
  autíčka rozházet, nábytek popsat.
  Maminka má ale jen jedny nervy,
  už se s tou Ninou Míšane nervi.
  Půjdeme spolu udělat hájí,
  než-li se Ninuška večeře nají.
  Míšánek nechce, brání se silou,
  maminka ztrácí svoji tvář milou.
  Tady si lehni, přikryj se dekou,
  když náhle Nina dusí se vekou.
  Míšánek utíká v tu pravou chvíli,
  snad usne Nina, zoufalství sílí.
  Zalehnout tělo, prs zacpe ústa,
  můžem tu takto snad chvíli zůstat.
  Nina však saje, polyká tiše,
  čím dál tím klidněji zpod deky dýše.
  Víčka jí těžknou, ručička klesá,
  když náhle za dveřmi Míšánek hlesá:
  „Mamíííí, já sem se počůrááál.“
  Dveřmi k nim vtrhne velice hbitě,
  probudil náhle již spící dítě.
  Zvědavá Nina honem si sedá,
  maminky tvář vzteky je bledá.
  Podlahu vytřít, převléci syna,
  o kousek dále postává Nina.
  Barevným fixem obrázky kreslí,
  na stole, na zdi, na nové sesli.
  Maminku opět mrákoty berou,
  jak ji už zase dětičky derou.
  Pustí jim jůtůb, v křesle se svalí,
  vždyť oni jsou ještě tak malí.
  Hlava ji bolí, v uších jí hučí,
  mozek už vypnul, v žaludku kručí.
  Poslední pokus o spánek dětí,
  účely prostředek mamince světí.
  Zalehnout Ninu, muset ji přeprat,
  nebo zas budem celou noc nespat.
  Ninuška hluboce v posteli dýchá,
  maminka vedle hlasitě kýchá.
  Toto jsou pro matku nejhorší vteřiny,
  Nina však neleze ze svojí peřiny.
  Přichází Míša, oči si promne,
  maminko, prosím, zůstaň tu u mne.
  Na polštář k mamince svou hlavu složí,
  když oba spinkají, je to tak boží.
  Je dávno půlnoc, však zítra zase
  bude se uspávat v celé té kráse.
  2006–2021 © Všechna práva vyhrazena