• Chomutovský kalamář
 • Ročník 2022
 • Ročník 2021
 • Archiv
 • Návštěvní kniha
 • Napište nám
 • Odkazy
 • Chomutovský kalamář » 2015 » Poezie, starší autoři

  Poezie, starší autoři

  Ročník 2015

  Práce v této kategorii:

 • Hezká zrůda
 • Šíleně smutný blues
 • Bludný Holanďan
 • Klíček lásky
 • Mamince
 • Vidět
 • Bez názvu
 • Má milá
 • Vyhořelá
 • Eisenberg
 • Zmařené naděje
 • Květina
 • Setkání
 • Miluji Tě

 • Hezká zrůda

  Jiří KVĚTOŇ (72)
  1. místo v kategorii Poezie 20 a více let

  Semínko malé jen to bylo
  Drobounké zrnko
  Víc už nic
  Ze žírné země vyklíčilo
  slunci vystavilo líc
   
  Nedlouhý čas a je tu kmínek
  Jen proutek tenký
  Víc už nic
  Vyrůstá zvolna z dětských plínek
  v hájemství babic polednic
   
  Po létech mládí stromem stal se
  Svůj mezi svými
  Víc už nic
  Stojí tu v plné svojí kráse
  obklopen kruhem borovic
   
  Na jiném místě bonsai malá
  Jen hezká zrůda
  Víc už nic
  Volnost svých druhů nepoznala
  nezná chuť zimních plískanic
   
  Spoutané tělo
  trocha hlíny
  strop místo nebe
  Víc už nic
  Nezahledí se do krajiny
  nespatří roje létavic

  Šíleně smutný blues

  Květoslava KUDLÁČKOVÁ (62)
  2. místo v kategorii Poezie 20 a více let

  Hořec dám do vázy k němu svý smutný blues
  Upíjím portské z poháru a rvu si nitra kus
  Jak druhá kůže mě halí nenávist a zloba
  Laso si vážu na smyčku a hledám kde je skoba
   
  Prašivej den dneska si líže svoje rány
  Nadutost ozvěn bortí mé švihlé plány
  Zanikla potřeba rdousit svá černá slova
  Fanfáry důvtipů je válcují zas znova
   
  S opratí v otěžích držím své vzteklé davy
  Semleta věkem s trychtýřem uvnitř hlavy
  Ujařmím sediment okovy blaženosti
  V tom smutném blues nehledím na cennosti
   
  Pošimrám život stéblem svého snění
  Dychtivost přiškrtím úsporou oněmění
  Věčnost se vkula do staletí pravdy
  Tady jde o kejhák konec je velký srandy
   
  Smekám svým blues rozcupovaným smíchem
  Neumět žít to tedy není hříchem
  Lodivod snů co krouží nad mělčinou
  Zloději myšlenek co s davem volně splynou
   
  V sázce je víc než kdo prý v žití sází
  Jen smutné blues nás žitím doprovází
  Dopit je pohár za uchem modrý hořec
  Se skelným zrakem jsem jako jednorožec
   
  Skoba tam ve zdi ať čeká na obraz
  S opicí spím já zpita pod vobraz
  A je mi blbě již nervu nitra kus
  Jen tady zpívám šíleně smutný blues

  Bludný Holanďan

  Libor ŘEZNÍČEK (49)
  3. místo v kategorii Poezie 20 a více let

  Rozpouštím své smutky v slzách,
  topím se v moři mých předsudků,
  tiše bloumám v ranních mlhách,
  čelím bouři vzniklých následků.
   
  Jsem poutníkem do tvé Mekky,
  hledajíc cestu do zemského ráje,
  vstupuji opětovně do stejné řeky,
  studuji obyčeje a starodávné báje.
   
  Hledám odpovědi na tvé otázky,
  některé nemohu vůbec pochopit,
  svůj vklad dávám do jediné sázky,
  chci tebe, jako mou výhru uchopit.
   
  Jsem trosečníkem na tvém ostrově,
  stále sám, nemajíc žádného Pátka,
  toužím po objetí v novém domově,
  v mé láhvi štěstí zaražená je zátka.
   
  Snažím se tedy do budoucna hledět,
  kde snad tuším naší lásky spojení,
  nyní však zatím ještě nemohu vědět,
  zda dojde u mne k léčivému hojení.
   
  Pluji tedy sám a stále jen tebe hledám,
  nemám kompas ani žádnou posádku,
  víru v lásku v plen však nikdy nedám,
  život pomalu mění se mi v nadsázku.

  Klíček lásky

  Zdeněk KUČERA (67)

  Do vlasů stříbrný paprsek ti padl.
  Tvou ruku já něžně do své vzal.
  Modré tvé oči odrážely nebe,
  polibky se rtů tvých mi kradmo vítr bral.
   
  Dvě srdce co se trochu stydí,
  však láska silnější je slov.
  Cestičkou v lukách která klikatí se,
  AMORŮV šíp našel si svůj cíl.
   
  Po špičkách chodím v tichém podvečeru,
  polibky kradu se rtů tvých.
  Má MÚZO — lásko věčně nedosněná,
  třpyt hvězd ti snesu k nohám tvým.
   
  Po špičkách chodím kolem tebe,
  abych nevzbudil tvé JÁ.
  Snad nebudeš se zlobit lásko moje,
  když klíčkem lásky odemknu si ústa tvá.

  Mamince

  Petra ŠMÍDOVÁ (47)

  Podzim je smutný ze všech stran,
  Když slunce neukáže svou tvář.
  Jen já vím že opodál,
  Vidím teplo a zář.
   
  Tak nechoď daleko ať cítím Tvůj stín.
  Tak nechoď daleko ať slyším Tvůj smích.
  Tak nechoď daleko,
  Ať ruce Tvé a vlídné slovo,
  v podzimních dní rozzáříš,
  teplem a láskou mě zahalíš.
  Tak nechoď daleko...

  Vidět

  Marie Hoffingerová (28)

  Den a noc životem se střídá.
  Vzácný dech v obojí nás hlídá.
  Někdo za tmy vydělává korunky,
  jiný vesele tančí nad džbánky.
  Malý chlapec s chutí zavrtá se do polštáře
  a dívka z jiné, unavené ulice,
  louská slůvka z prvního slabikáře.
   
  Vyjde slunce,
  ospalé i bdělé tvářičky vítají den.
  Je nové ráno,
  někdo sváže růžičky,
  aby mohly pro radost zvesela ven.
  Buď pro všechny plátky těch květin,
  pohlazení přáno
  i vůní i hrajících si barev,
  aby ustarané čelo
  vám štěstí hřálo.
  Však hold vzdávám za ten koloběh,
  co nutí se něco dít.
  kdy zas můžeme vstát a jít.
  Tím nechá lidem dát i vzít.
  A snad i pravdu poznat takovou,
  jak nesmyslný smysl.
  Že to, jenž stále hledáme,
  dávno v sobě skrýváme.

  Bez názvu

  Jindřich KRAUS (21)

  Z kouře v záchranných kruzích
  sedíš se štětcem a po čele kreslí
  ruka slabá, co nezná smích
  prsty barvy do prázdna vnesly
   
  Tiché plátno vráskou malíře
  odstíny v písmenech tají
  ačkoli i ve snu je to k nevíře
  na kouzlu okamžiku nepřidají
   
  Ladnými pohyby tvoříš naději
  černou a bílou zase stín
  domaluj žlutou barvu orseji
  přemaluj mi prosím splín
   
  Polibkem podepiš dílo své
  tam pod nosem mezi tvářemi
  pohled do zrcadla na mě řve
  tvůj obraz leží na zemi

  Má milá

  Monika STACHOVÁ (36)

  Má milá, ty pláčeš? 
  Je ti smutno?....Plakej...
  Nezadržuj slzy,
  otevři své srdce, svou náruč,
  a přijmi slova útěchy
  i upřímné objetí,
  slova pochopení...
  Toho, kdo ti jej nabízí...
  Nekopej kolem sebe
  nedělej si nepřátele...
   
  Nikdo není dokonalý,
  všichni děláme chyby,
  buď sama k sobě upřímná
  a neskrývej své city ani pocity...
  Bolí tě duše?
  Přiznej si to!
  Bolí tě srdce?
  Nejde zastavit pláč?
  Přijmi to!!!
  Jsi zklamaná?
  Způsobuje ti bolest
  co dříve přinášelo radost?
  Zapomeň!
  Odpusť!
  Vrať slunce na svou tvář,
  jiskřičky do očí,
  něžnost do svých dlaní...
   
  Má milá, ty pláčeš???

  Vyhořelá

  Denisa KRAUSOVÁ (21)

  Roztrhlá duše bloudí
  Čeká, až jí spojí
  Čest pro něj vládne
  Ona věří, že to zvládne
   
  S temnotou bojovat
  Za lásku vyhrávat
  Na onen svět dojít
  Bolesti brány projít
   
  Opustit těžké je já vím
  Když to pomůže odejít smím
  Postavit se na odpor zlu
  Že i krása se s hrůzou spojí
  To zpečetí otisk pevný
   
  Je tím čím byla
  Vize vždycky měla
  A bojovník pro ní život dá
  To dokáže láska všemocná

  Eisenberg

  Julius BENKO (33)

  Motto: Nedávno jsem se dostal do místa, kde mi obyvatelé ukázali vodní plochy daleko od jezera, jejichž vodu nelze nikdy odčerpat...

  Pohled dnes je úplně jiný, ale přinejmenším poučný: jak snadno lze zlikvidovat krajinu....

  Příkré svahy tmavých lesů
  končí břehy vodní pláně.
  Němí svědci rybích plesů
  barví předkům stříbrem skráně.
   
  Stinná vrba erbem pánů,
  kterým dávno srdce stojí.
  Klasy skutků zralých lánů
  blízko Rvenic půdu kojí.
   
  Skalní ostroh přínos skýtá,
  rudný pilíř základ hradu.
  Orlí hnízdo úsvit vítá,
  nebi hrdě staví bradu.
   
  Klenák nese tíhu rodů,
  jméno Popel kvelbem pluje.
  Ohněm roste sklizeň plodů,
  dědic panství pikle kuje.
   
  Skvostný zámek krve sídlo,
  kníže Filip loutnu třímá.
  Dobře myje času mýdlo,
  druhá zkáza tiše dýmá.
   
  Květy hudby krajem voní,
  středem sálu milník kráčí.
  Setři hvozdy lovnou honí,
  větve habrů tůňky smáčí.
   
  Pěšin vábí bílý písek,
  špalír fontán život koří.
  Perla shlíží houfy vísek,
  paměť tradic pěvci tvoří.
   
  Smyslům kynou cenné štuky,
  šero kaple ducha hostí.
  Kartuš puncem umné ruky,
  krásno vane morkem kostí.
   
  Suita prchá maršem štvána,
  kříže, runy nyní velí.
  Není vězňům vlídná brána,
  volnost ploty rázně dělí.
   
  Cizí vojsko naše střídá,
  kde je blaho, je i bída.
  Hlas lidu je tak silný,
  že tabulky oken praskají.
   
  Střepy, díry, polomy.
  Ohavné pimprle vypleněného svědomí
  usedá na vratký trůn.
  Střepy, díry, pohromy
  servírované inverzním pohrdáním
  s dalším korečkem
  rovnou do tlamy neduživé mašinérie.
  Střepy, díry, poklony
  jak s jídlem roste chuť.
  Kostely, náměstí, domovy.
  Nové Sedlo.
  Osudy, lásky, všední dny.
  Ervěnice.
  Louky, cesty, zahrady.
  Komořany.
  Narození, svatby, smrt.
  Dřínov.
  Švýcárna, Schwimschul Teich, oranžérie
  a jako zákusek
  urna s popelem Albrechtického dubu,
  která není zakreslená na žádné mapě.
  Jen spěte Atlanti.
  Klidně spěte!
  Demoliční výměr je
  na předpis
  a kdo z těch lapiduchů
  je aspoň felčar,
  aby ho vydal?
   
  Jitro stále jitro střídá,
  vůle zůstat předčí zmar.
  Anděl strážný věrně hlídá
  napříč věky vnukům dar.
   
  Paní Hana krmí kočky,
  léčí rány, mírní bol.
  Vidí vcházet slávy štočky
  jako kdysi malíř Croll.

  Zmařené naděje

  Jana PODLISKOVÁ (75)

  Nezlobte se na mě,
  že už nejsem hezká.
  Já jsem poškrábaná deska,
  co nehraje hezky,
  i když mluví česky.
   
  Myslela jsem, že vás povedu,
  ale teď vím, že už to nesvedu.
  Věřila jsem, že kdo mně uslyší
  jak stromek vánoční
  se rozzáří a rozsvítí.
  Bolí mě, že jste mě
  do harampádí hodili,
  aniž byste se něco dověděli.
  Školy vám nejsou k ničemu,
  protože jste nepochopili
  co v životě má cenu.

  Květina

  Josef OUBRECHT (69)

  Když nový život začíná
  a dítě mocně křičí,
  pak první bývá květina
  na pozdrav v porodnici.

  Veselé a šťastné děti jsou,
  když prvně do školy kráčí.
  Kytičku v ruce si nesou,
  zvědavost z očí jim zračí.

  Chlapec s radostí na louce
  fouká semínka pampelišky.
  Děvčátko malé do věnce
  trhá si pěkné luční kvítky.

  Škola již končí, dnes naposled
  do lavic spolu usedají.
  Někdo pak se vytratí hned,
  jiní však květinu dají.

  Na klopě s velkou kyticí
  před sebou vojnu mají.
  Z vojny se vrací chlapíci,
  děvčatům dech se až tají.
   
  Chlapec se chvěje, děvče pláče.
  To nejsou slzy bolu,
  květiny, svatební koláče,
  životem půjdou spolu.
   
  I v manželství je květina
  co mnoho nezdarů zmaří.
  Stačí být jenom jediná
  a hned je úsměv na tváři.
   
  Splnil si svoje poslání
  a život tvůj se končí.
  Kytice v síni obřadní
  se znovu s tebou loučí.
   
  Život, to není peříčko,
  a vůbec lehký není.
  Když objevíš se, kytičko,
  každý se ihned změní.
   
  Nový život se začíná
  a jiný zase končí.
  První vítá tě květina,
  květina s tebou se loučí.

  Setkání

  Václav Vrána (65)

  Od okamžiku k věčnosti
  a pak stále dál do nezměřitelného,
  nezjištěného
  mezihvězdného prostoru
  se v eliptických drahách řítí naše světy,
  naše bytostná já, naše ostrůvky intimností.
   
  V rotaci kolem svých problémů se nechávají strhnout vzájemnou přitažlivostí.
  Náhlým přiblížením se zahřejí vychladlé obaly, ulity, krunýře
  a zvýší se tlak vnitřního pnutí.
   
  Pak ale po provedení korekce letu se rychle vymaní z opojné blízkosti
  a pokračují dále bez změny vlastní oběžné dráhy.

  Miluji Tě

  Erik STEIGR (22)

  Poznal jsem Tě před chvílí
  a již teď jsi pro mě vším.
  Hlavu jsi mi zamotal,
  skoro nevím, čím.
   
  Snad Tvé oči zelené,
  jež do mysli mé hledí,
  jako ostrý nůž se
  do srdce mého zarývají.
   
  Úsměv Tvůj,
  roztomilý a sladký,
  s duší mou si pohrává.
  Přál bych si jen chuť Tvých rtů
  jemně ochutnat.
   
  I vískat Tě ve vlasech,
  protože to nemáš rád.
  Pak zamračíš se hned
  a já musím se jen smát.
   
  Chci pohladit Tě po tváři,
  říci, že jen pro Tebe tu jsem,
  což Ty moc dobře víš
  a proto jsem Ti ukraden.
   
  Změnil jsi mi svět,
  zda k lepšímu, to nevím.
  Avšak vrátit zpět
  se již nemíním.
   
  Jsi mou múzou,
  jsi mi vším.
  Ty jsi ta láska,
  jíž znovu nespatřím.
  2006–2021 © Všechna práva vyhrazena