• Chomutovský kalamář
 • Ročník 2022
 • Ročník 2021
 • Archiv
 • Návštěvní kniha
 • Napište nám
 • Odkazy
 • Chomutovský kalamář » 2012 » Poezie, starší autoři

  Poezie, starší autoři

  Ročník 2012

  Slovo úvodem

  Letos jsme zájemcům o literární tvorbu dali speciální úkol — napsat báseň na téma „Kde končí ctižádost, začíná štěstí“. Jak se jim to dařilo, posuďte sami.

  Práce v této kategorii:

 • Hračky z půdy
 • Snad potom
 • Konec a začátek
 • Chtíč
 • Jsi
 • Stařec na procházce
 • Oklika
 • Pozdní zmoudření
 • Štěstí
 • Výlet na Hrubou skálu
 • Závod
 • Jednokariérový model pro dva
 • S ctižádostí za štěstím

 • Hračky z půdy

  Zdeňka VEVERKOVÁ (74)
  1. místo v kategorii Poezie 20 a více let

  Panáčku polámaný
  kostičko zatoulaná
  míčku co dávno neskáčeš!
  Odřené hračky ztraceného dětství
  kdepak teď máte svého pána?
  Panenka černovlasá
  na bílých stužkách lásky
  nám odvedla ho jednou z rána.
  Panáčku, ty pro něj nepláčeš?
   
  Kostičko zatoulaná
  časy ti dávno barvu smyly.
  Bývalas přece červená?
  Proč jsi dnes tak pečlivě otírána?
  Pověz! Copak to znamená
  že z míčku stáhli pavučiny
  provlékli skrz něj povijánek bílý
  a místo holubičky nad kolébkou kmitá?
   
  Čípak to ručka se to po něm zvedá?
  Čípak prstíček za pentličku chytá?
  Kostičko zatoulaná
  i ty se na pentličce houpáš
  a v kolébce se vyhříváš.
  Panáčku polámaný, copak si to broukáš?
  Panáčku? Ty se usmíváš!
  Oceněná básnička je, bohužel, poslední, kterou Zdeňka Veverková přispěla do naší soutěže. Ve středu 27. června po těžké nemoci zemřela. Čest její památce!

  Snad potom

  Jiří KVĚTOŇ (68)
  2. místo v kategorii Poezie 20 a více let

  Až odmítneme přednost, vzdáme se výhody.
  Snad v jeden šťastný den, až pochopíme proč
  nepřijmout jízdenku na šťastný kolotoč,
  ponechat výtah stát, vydat se na schody.
  Pak pohladíme každou skálu,
  než novým stavením skryjeme její tvář,
  zbudujeme chrám, dáme svíce na oltář,
  vstoupíme do čekajících sálů;
  pomalu projdeme ulicí, která bolí spěchem.
  Kytku až palouku necháme; váza má vlastní krásu.
  Až v hromadění věcí nebudeme hledat spásu,
  předměty zase ožijí pod klidným lidským dechem.
    Snad potom rozvoní se vzduch i voda
    solí a krajícem, co nám země podá.

  Konec a začátek

  Jan TICHÝ (33)
  3. místo v kategorii Poezie 20 a více let

  Tam kde les mlčí
  A hvězdy chodí spát
  Tam kde boje končí
  Tam se zas můžeš smát
  Na vlastních nohách stát
  A ve šťastném objetí
  Ovečky počítat.
   
  Tam kde múzy mlčí
  A zbraně hrají prim
  Tam kde na poplach zloděj řinčí
  A lůzy mají all-star tým
  Tam v temnotě úsvitu já stojím
  Tam z plamenů vášně
  Stoupá rudý dým.
   
  Tam kde tohle všechno končí
  Začíná svět dětí
  Kde slunce za obzor
  Rozvážně kráčí
  Tam jsi doma
  Tam hledej svoje štěstí.

  Chtíč

  Ladislava KLEMSOVÁ (26)

  Chtěla všechno
  chtěla víc
  teď však nemá nic
   
  Nic víc než lásku
  ta však visí na vlásku
  chybou její byla sázka hrubou
   
  Chtěla všechno
  chtěla víc
  teď však nemá nic
   
  Zdraví všechny potěší
  na nohy jí postaví
  čas vše zhojí
  a srdce její zas se zotaví
   
  Chtěla všechno
  chtěla víc
  teď však nemá nic
   
  Princ, co pohladí jí líc
  ale ona chce víc
  chce ho milovat
  lásku opětovat
   
  Chtěla všechno
  chtěla víc
  teď má lásku a co víc
  je to její princ!

  Jsi

  Libor ŘEZNÍČEK (47)

  Ty jsi ta jediná, se kterou já něco mám,
  lásku, radost, starosti, prostě všechny věci,
  ty jsi ta jediná, které celé svoje tělo dám,
  ruce, nohy, hlavu, všechnu lásku přeci.
   
  Ty jsi ta jediná, kterou milovat chci stále,
  líbání, mazleni, erotika a vše co máme rádi,
  ty jsi ten první host, kterému já řeknu dále,
  spojíme se v jednu bytost a jsme stále mládi.
   
  Ty jediná mi můžeš říkat pravdu do očí,
  od tebe já snesu všechny kritické fakty,
  když na tě hledím, svět se se mnou točí
  a já slyším od Pink Floydů tiché takty.
   
  Ty jsi jediná ženská, se kterou já můžu žít,
  jediná amazonka, co dokáže mě rozpálit,
  jediná, se kterou já můžu ještě něco mít,
  ta, co nedokáže nikdy v životě mě napálit.
   
  Ty zdoláváš mou chorobnou ctižádost,
  začíná konečně i nám přát velké štěstí,
  já opatrně obcházím tvou rozvážnost,
  život s tebou nyní věčnou radost věští.
   
  Ty zkrátka jsi a proto děkuji já bohu,
  že nejsem v téhle hrozné džungli sám,
  navzájem se máme a já milovat tě mohu,
  ty existuješ vedle mě a já rád Tě mám.

  Stařec na procházce

  Ludmila ŠIMŮNKOVÁ (54)

  Jde, o hůl se opírá,
  jde a očima bloudí po zemi,
  na své mládí vzpomíná,
  jde a cítí, že je stár.
   
  Jde, na svou první lásku vzpomíná,
  jde, očima pohladí chlapce,
  který jednou jako on
  bude dávat život v sázku.
   
  Jde a naposledy snad slyší ptačí zpěv.
  Počítá své dny.

  Oklika

  Květa KUDLÁČKOVÁ (59)

  Štěstí je sebestředná emoce
  Jak já bych ráda byla také sebestředná
  Štěstíčka střádám den po dni a den po roce
  Spořivá jsem na horší časy, no fakt jsem vážně „bedna"
   
  Až ukončím tu svojí ctižádost,
  což bude možná ještě v tomto století
  Budu mít štěstí naspořeno dost
  Možná že jedno velké ke mně přiletí
   
  Potom já senilní již babou
  Nevyslovím pro štěstí prosbu pravou
  Ze všeho plyne poučení
  Se ctižádostí štěstí není
  Sdělím vám pravdu velikou
  Vemte to raděj oklikou

  Pozdní zmoudření

  Jana PODLISKOVÁ (72)

  Rodiče mě učili,
  že největší cenu má,
  co se za peníze koupit nedá.
   
  Rodiče, rodiče
  žili jste v jiné době.
  radit můžete jen sobě.
   
  Dnes je doba jiná,
  za peníze se všechno
  koupit dá.
   
  A já jsem to štěstí měl,
  že jsem k penězům přijít uměl,
  a žil si jako král.
   
  I na mě dolehla krize.
  Já přišel o postavení i peníze.
  Přátelé se vytratili
  a krásné ženy mě opustily.
   
  Ale já si našel ženu
  pro kterou mám já největší cenu
  a jsem zase šťastný člověk

  Štěstí

  Věra NĚMEČKOVÁ (65)

  Ctižádost
  vysoko do výšin jej vynesla
  odtud neviděl, ni neslyšel
  ale ani štěstí tam
  nenašel
   
  Zato je úspěšným
  byznysmenem
  vše jen kol peněz se
  točilo
  pěkné fáro
  a padnoucí oblek
  vždy mu náramně slušelo
   
  Až jednou se to stalo
  a do práce on nepřišel
  Sanitky kvílí hlas
  zkolaboval jste
  jste u nás, on ale neslyšel
  A z jeho přátel
  nikdo za ním cestu
  nenašel
   
  Až matka a přítelkyně
  jej navštívily
  a němé výčitky
  na bouřlivý život jeho měly
  Jemu až zde
  těžkého poznání pravdy
  se dostalo
  ale i štěstí, že srdce matky
  a též láska přítelkyně Radky,
  jej k sobě zpět přijalo

  Výlet na Hrubou skálu

  Jiřina ROTHMEIEROVÁ (70)

  Přes hory a sedm tunelů
  jela jsem zvědavá
  do kraje pohádek a snů.
  Ta krajina, o kterou mám zájem,
  nazývá se Českým rájem!
   
  Pak najednou s úžasem jsem stála
  před zámkem Hrubá skála.
  Hrdě tyčí se na skále
  a zve: Pojďte dále!
   
  Již v dávných časech chodili tu pospolu
  Němcová s Palackým na Sluneční skálu.
  Sto dvaceti schody sestoupíme v hoře,
  abychom se podívali na Bajajovo lože.
   
  Kdo svatbu krásnou chce mít,
  na bílý hrádek Valdštejn musí dojít.
  A to nesmí se nám stát,
  vyhlídku Marjánku a hřbitůvek vynechat!
   
  Na lázně Sedmihorky milé
  dojdeme si až nám zbyde chvíle.
  Tajuplný kopec Kozákov opomenout nesmíme.
  když štěstí potká nás,
  kamínek do prstýnku najdeme.
   
  V Turnově zas v muzeu
  krásný obraz mají.
  Jak Sasíci proradní
  Hrubou skálu dobývají.
   
  A tak pro mě nejkrásnější pohádka je
  cesta do milovaného Českého ráje!

  Závod

  Zdeněk KUČERA (64)

  Jde mnoho lidí pozpátku
  a křičí, že jsou první.
  Ti chytří chápou tuhle porážku,
  a na čas se vše zklidní.
   
  A závod stále probíhá,
  místa se stále mění.
  Prvního druhý předbíhá,
  ti vzadu nechtějí zůstat opožděni.
   
  A tak se stále bojuje,
  nemajíc pražádnou to cenu.
  Tak lži stávají se pravdami,
  a pravdy v pouhé sny se mění.
   
  Ti lidé co závodí,
  derou se stále na přední místa.
  Derou se hlava - nehlava,
  vždyť cena je vždy jistá.
   
  Kdo moc má, má i peníze.
  Má nejkrásnější ženy.
  Pravdu v lež může obrátit
  a lidé zůstávají němí.
   
  Kde končí ctižádost, začíná štěstí.

  Jednokariérový model pro dva

  Irena HANOUSKOVÁ (61)

  Cesta ctižádosti posláním míří rovně, prací trampotně se klikatí.

  Stavitelé vesmíru staví tobě na míru, prostupuje hlavou, tělem, obzorem.

  Jedinečná, jedinečná, opakuje lačný směrovník vedoucí k pomníkům pomíjivých hlav.

  Vrůstáš do kamene, prorůstáš balvany práce, stavíš z nich hrad.

  Obrůstáš vysněnou gloriolou, téměř nejíš, nespíš, nemáš hlad.

  Generuješ program jeskyně v obrazech odříkání, na vodítku obětí, na vlnách touhy.

  Znáš své prohry trojským koněm ze zálohy, tahy dámou, znáš své výhry i „možná, snad.“

  Za rohem vyčkává uznání a kritika, odříkání postrkuje poslání.

  Valíš samu setrvačnost, zakopneš, ošetříš záděrky, otřepeš se, valí se dál.

  Přilepí se smůla, uspěchaná euforie. I nevděk možná radosti Tvé zabrání.

  Slyšíš věrozvěsty, jak mohli by promluvit, slyšíš je, jak promlouvají, jak historie modeluje jejich hlas.

  Pravda patří vítězům, pravda patří nám. A pravdu archetypu umlčuje zlomyslný klam.

  Táhneš dál pro úspěch, boxuješ za sebe, za mě, v otěžích práce a lásky.

  A pak mluvíš očima, požádáš, nabídneš zázrak: Počkej na mě. Přijď mi naproti. Miluji Tě.

  * * *

  Lásko, říkám Tvoje jméno. Lásko, ať je, jak je, jsem na Tvé straně, pořád dobře je.

  Jsi velikou vírou ve mě.

  Přicházíš. Ahoj. Jak bylo? No nazdar! Skvělé!

  Pozdní večeře umlčí ústa od líbání pustá.

  Budíš se, odcházíš. Drž se! Bůh Tě opatruj. Ranní polibek na uspěchaná ústa...

  Co jednou bylo, dnes už není. Proč taky. Ale pořád se zvědavě těším, co přijde.

  Vytrvale hloubím naši jeskyni.

  Z kamínků setkání, sršivých objetí stavím svůj hrad.

  S náručí pro dcery, s živým slovem pro syny, s odpovědí po ruce, až o výsluní budou se prát.

  Nebude to nemožné, jen velice obtížné.

  Teď jsme silná dvojka a táhnem spolu káru otěžemi přání.

  Netáhnout stejným směrem byl by trestuhodný hřích.

  Cesta se před botami klikatí, kroky občas doprovází smích.

  A zas den šidí ranní rozloučení, polibek na uchu, večerní usnutí na očích.

  Pravda patří vítězům, jiná je vírou poražených.

  Přeji si vítězství. Ťukám ho do dřeva. Ťuk, ťuk. ťuk. Trojité ťuknutí utkvělo ve dveřích.

  Hrajem si pro život. Život je v nás.

  A další archetyp tvaruje jeskyni, vzpíná se v nebetyčnou hráz.


  S ctižádostí za štěstím

  Šárka PRŮŠOVÁ (27)

  Zažehl jsem touhou
  na chvíli pouhou
  tmou nohou mou houpat.
  Houpal jsem a houni z rouna hladil.
  Něžně.
   
  Oděn v kapradí
  vítr mě pohladil
  i já ho pohladím.
  Tím vykoupím seznam zrad -
  rozbít, zničit, poplivat
  pro zlata sad,
  z hedvábí šat,
  z domu hrad,
  přesto v srdci měl jsem chlad.
   
  Ctižádosti bylo dost,
  píle pevný most,
  k cíli blíž a blíž,
  už jen kousek, už, už.
  Tu prásk a vah miska rozbila se.
  Tu plesk a duše pohár přetekl,
  k smutku blíž a blíž.
  Příteli, ty mě zachráníš?
   
  Ozvěna v prázdném bytě,
  ozvěna v prázdném srdci.
  Příteli, ty mě zachráníš, zachráníš...
  Přítele však není
  ve dne ani po setmění
  přes mrtvoly bez souznění.
  To nezmění se.
  Nebo změní?
   
  Sám v křišťálové kleci smutně bděl,
  drahokamy svíral jsem a klel.
  Tu zažehl jsem touhou
  nohou mou houpat tmou,
  a tak jsem šel.
  Houpaje, rouno svírajíc
  nejpevněji stáhnuvší svou líc,
  naposledy strach mě osvítil,
  rukou zakryl jsem si oči,
  nadechl se,
  a pak jsem si odpustil.
   
  Výčitka s hanbou už nejsou mí průvodci,
  není zlaté jablko, to co nejvíc chci.
  Přítele chci, už ho mám.
  Zachránil mne, když jsem zavolal.
   
  Cítit se lip,
  při vůni lip,
  v duši klid.
  Studánku čistit,
  a pak z ní pít.
  Ze stromu sílu brát,
  za to mu děkovat.
  Housle slýchávat.
  Splynout, smát se, radovat.
   
  Strach pominul,
  otevřel jsem pěsti,
  přítele obejmul
  a poznal,
  co je štěstí
  2006–2021 © Všechna práva vyhrazena