• Chomutovský kalamář
 • Ročník 2022
 • Ročník 2021
 • Archiv
 • Návštěvní kniha
 • Napište nám
 • Odkazy
 • Chomutovský kalamář » 2007 » Poezie, mladší autoři

  Poezie, mladší autoři

  Ročník 2007

  Práce v této kategorii:

 • Tajemství
 • Sentimentální
 • Horký stín
 • Loučení
 • Ne nebe, ne ráj, jen...
 • Svět snů
 • Vášeň
 • Uvědomění
 • Vše naopak
 • Osudové otázky

 • Tajemství

  Jana LANDOVÁ (17)
  1. místo v kategorii Poezie 15-19 let

  Tajemství křičené do ticha
  nenávistně z úst mi uniká
  Tajemství třeštěné v křiku a zoufání
  Sladké jak hřích, hříšné jak rouhání
   
  Záludná samota v klíně noci
  Tajemství hořící bez pomoci
  Nevěsta mrtvá vztahuje paže
  po tajemství, jež zlobou ji sváže
   
  Tajemství ukryté v hořkosti
  na dně bezedné propasti
  Tajemství vyřčené za svítání
  Tiché a bolestné, tak jako umírání
   
  Tajemství strašné jak bohu spílání
  Horší než víra v ďábla a rouhání
  Tajemství o vášni, extázi, o strachu
  bolavým ránem smetené do prachu
   
  Nevěsta závojem tajemství přikryla
  Zabila ho. Já jsem ho zabila.

  Sentimentální

  Martin CHOUŇ (17)
  2. místo v kategorii Poezie 15-19 let

  Zase jednou ke mně přišla múza,
  políbila mě na čelo,
  tak jako vždycky.
  A nikdy nebyla náplní svou nuzná,
  má mě celého,
  a já ji mám v placatici.
   
  Potom, co mi padla v oběť,
  co jsem ji zneužil,
  popraskala
  a rozsypala se na tisíc střepů,
  nyní zasekaných do mých žil.
   
  Vypil jsem ji, vysál do dna
  a možná ještě hlouběji.
  A ukojen tou extází
  proťal šíp mou naději.
   
  Udeřil blesk, velký třesk,
  vodopád pouhý
  smyslné touhy.
  Ach.
  Dlouhý jako čas,
  jenž běží dál a dál,
  jenž plyne v každém z nás.
   
  Ve mně však dotikal.

  Horký stín

  Hana ŠUSTKOVÁ (16)
  2. místo v kategorii Poezie 15-19 let

  Spěchala jsem
  Abych byla brzo na horizontu
  Mezi stromy
  A oni tak sami!
  A přitom je krásné jenom jít
  Jenom jít a drásat se malinami

  Loučení

  Zuzana MACKOVÁ (19)
  3. místo v kategorii Poezie 15-19 let

  Nevidím, a chci vidět
  Neslyším, a chci slyšet
  Nedýchám...
  Už to končí?
  Vždyť to ani nezačalo!
  Moje zmuchlaná duše
  propadá se někam dál než moje tělo.
  A já jí už nevidím
  „Vrať se mi!“ — křičím
  A ona se usmívá.
  „Přijdu zítra, za svítání,“ vzkázala mi,
  než jsem splynula s tmou.

  Ne nebe, ne ráj, jen...

  Veronika KOJECKÁ (18)

  Protáhne se duší jemnou
  Zanechá jen jámu temnou
  Trny tmy se zabodnou
  Víru, lásku probodnou
  Není jedné kapky krve
  V moře rudé všechno spěje
  Dech se zkrátil na bezvětří
  Jediná cesta, už ne tři
  Zmatek smíchá ticho s řevem
  Slzy kapou nad úsměvem
  Přetvoří se v ruku vlezlou
  Drápy ostré žíly seknou

  Svět snů

  Miroslav POLOŽIJ (17)

  Země duní pod nohami,
  těch velkých stád.
  Země jejich bez zábrany,
  jen lesů snad.
   
  Duše naše volně běží,
  létá jako pták.
  Jen málo nás ještě věří,
  dobře tomu tak.
   
  Málo víry, to je chrání,
  neb není bran.
  Svět snů se dobře brání,
  i proti nám.
   
  A tak utichají v dáli
  zvuky ran.
  Jak kopyta neví zdali
  uvidí dalších rán.
   
  Neb víra jim život dává,
  a duši též.
  A ta víra, ta se vzdává,
  jak padá věž.
   
  Ale ještě stále běží,
  běží dál.
  Sny a víru stále stráží,
  poslední věž, opodál.

  Vášeň

  Marie JANČIČKOVÁ (18)

  Na louku padá měsíční svit,
  on vidí dívku tou loukou jít.
  Přiblíží se — však netroufá si,
  je zamilován a to vidí jen kousek z její krásy.
  Ladná chůze, lokty bílé,
  teď přichází jeho chvíle.
  Odváží se projde rosou,
  on miluje dívku bosou.
  Modré oči hnědé vlasy,
  kéž mohl by se dotknout její krásy.
  Jeho pohled — bodá do ní,
  trocha krve louka voní.
  Dívka padá do rudých růží
  do očí se dívá tomu muži.
  Slza po tváři jí ztéká,
  ach, co je to za člověka?
  Jeho pohled ničí ve mně,
  moji radost — matko Země!
  Srdce bije touha vzrůstá,
  ona pootvírá ústa.
  Cítí horkost, vzrušení,
  oba jsou trochu zmatení.
  Dívka rozepne mu kosili,
  on zas políbí ji na šíji.
  Nový život začíná,
  dívka bolest nevnímá,
  když to skončí časně z rána,
  dívka v růžích leží sama...

  Uvědomění

  Miroslav BÁRTA (19)

  Sedíc na židli,
  sám a smuten,
  obklopen nejlepší společností a šťasten,
  hledím v nebe dálku.
  Chlad ke mně proniká zvenčí,
  pociťuji doteky pravdy -
  teskně probouzejí studenou chuť po pravdě,
  která nechá roztát ledy,
  uspořádat nekonečné myšlenkové sledy,
  abych pochopil.
   
  Je zbytečné zavírat už oči,
  říkat co se sluší
   
  Již nechci zavrhovat svoji duši,
  dost bylo lží,
  přetvářek,
  co se to dnes nese nad ranní řekou za nářek!
  Toť kousky zla padající z nebe,
  zatímco chlad pravdu probouzí a jemně zebe.
   
  Přijmu součást všehobytí,
  avšak nezapomeňme,
  dobré i špatné,
  dobrozlo.
   
  Energie plyne zástupem duší,
  a ruce se natahují nad bažinou,
  jen jedna ze zástupu tiše stojí,
  vidí příčinu a pravdu dvojí,
  nechytá,
  žije
   
  Nad řekou se myje,
  nářek slyší,
  nezapomíná a je šťastna,
  cítí blížící se poznání,
  jako dotek rosy v ranním poli,
  jako kousek pohlazení,
  Avšak jde svou cestou a neobchází překážky.
   
  Ví,
  Proto neutíká,
  lev,
  Pomalu vylučuje slovo „strach“ ze své tříště,
   
  Ví,
  neříká si „Někdy příště“
  ...
  Poznává
   
  Někdy vítězí někdy prohrává,
  nečeká na rozcestí,
  tiše žije,
  před sebou srdce skryje,
  a objevuje,
  jako by to bylo poprvé co slunko vyšlo,
  co to dnes ráno za ní přišlo?
   
  Vědomí,
  kdy plné vlnek duše pozoruje svědomí.
  ...
  Tuše, to co poznala,
  nikdo jí nepoví.
  Tlukot srdce.

  Vše naopak

  Daniel KYŠKA (18)

  Již pějí šedé tváře pod vrstvami hlíny
  Na kopci tancují vesele bledé stíny
  Trpké vzpomínky se smějí nad vlastní pošetilostí
  Opilá nenávist žvaní o své ješitnosti.
   
  Přes potok nesmyslnosti skáče s úsměvem chamtivost
  Faleš hýří steskem pro svou osamělost
  Ztupené ostří sobectví mává ostrým nožům štědrosti
  Bolest léčí rány s nesmírnou něžností.
   
  Uplakaná hrdost sází vše na poslední kartu
  Zvadlá růže dokuřuje další cigaretu
  Půda chudoby je zalévána kapkami závisti
  Na níž vzkvétají líbezné květy rozmarnosti
   
  Nevěrné rty panicky objímají to, co jim prý patří
  Slast stále dokola lhostejně svým darem maří
  Nechuť a hořkost pohlcují velké roje vos
  Pln strachu kráčí po suché zemi bledý kos
   
  Vzteklá radost zašlapuje kvítky něžných chvil
  Opovržen touhou, kostlivec svá žebra rozdrtil.
  Vojska urážky hrabou zbraněmi koryta cti
  Krása milosrdně uchovává zrnka lsti
   
  Zubatá popíjí na baru s hrobníkem,
  Že prý už praští s podnikem
  Prázdnota ztrácí veškeré morální výhody
  A láska, láska nenasytně požírá lidské osudy.
   
  Kráčí beznohý po hlíně jež hoří,
  K tomu, co se vlastní pýchou zboří...

  Osudové otázky

  Tomáš LÖRINCZ (17)

  Já nevím kdo jsem
  Ba ani netuším co jsem
  Ani kam patřím do jakého světa
   
  Nacházím se na životní hranici
  Mám se dát po pravici nebo levici
  Vždyť je to jedno stejně nic nezjistím
   
  Bruslím na hodně tenkém ledě
  Propadnu se nebo poletím vzhůru
  To ví jen bůh ale mně to nepoví
   
  Pokládám si tyto otázky osudové
  Abych zjistil kam se mám řadit
  Ale na ně odpoví jediná věc a sice čas
  2006–2021 © Všechna práva vyhrazena