• Chomutovský kalamář
 • Ročník 2022
 • Ročník 2021
 • Archiv
 • Návštěvní kniha
 • Napište nám
 • Odkazy
 • Chomutovský kalamář » 2006 » Poezie, starší autoři

  Poezie, starší autoři

  Ročník 2006

  Práce v této kategorii:

 • O poločase
 • Nocenka
 • Perspektiva
 • Stopou Dona Quijota
 • Takové chvíle
 • Vzpomínka
 • Devátá
 • Bezesná noc
 • Samota
 • Úplně bez názvu
 • Podzim života
 • Zamyšlení
 • Napoleon
 • Kolemjdoucí se na smrt směje
 • Harmonikářka
 • Noční toužení
 • Všechno co máš
 • Starostlivá víla
 • Venuše
 • Mládí
 • Hlas Země
 • Brouček
 • Podzim
 • Ideální krása
 • Konečné stadium smečky
 • Sedmikráska
 • Slunečnice
 • Ironie života
 • Trápení
 • Já toužím
 • Příprava ke zblbnutí
 • Posezení
 • Věčná otázka

 • O poločase

  Rostislav NOVÁK (42)
  1. místo v kategorii Poezie 20 a více let

  tak jsem se chytil do svých pastí
  marně hledám cestu pro únik
  já pavouk
  ostrovtipem chtěl jsem tebe zmásti
  zlatou přízi splétat nad propastí
  a ve volných chvílích
  odvar vařit z kurkumy
  
  ty pasti pro tebe měl jsem nachystány
  pohrát si
  a pustit včelku v pravý čas
  sladký mi říkáš
  a já tobě moje paní
  místo výhry v prodloužení
  remíza a poločas

  Nocenka

  Jana VÁVROVÁ (21)
  1. místo v kategorii Poezie 20 a více let

  na hlubokých vodách loďkám z ořechových skořápek
  vítr plachty zotročil
  potom v lesích kolem studánek se mírně otočil
  a houpal větve jako mrtvé moře
  
  tvé ruce podestlaly listovím
  životu co čekal na stvoření
  a napuklý oříšek
  praskl chvilku po setmění
  
  jsou noci kdy námořníkům nezbývá už sil

  Perspektiva

  Radka ZADINOVÁ (35)
  2. místo v kategorii Poezie 20 a více let

  Studené kraje...
  Mráz křiví zrcadla
  kolem nás
  na konci kyvadla
  zkameněl čas
  
  Studené kraje...
  Mráz láme zrcadla
  hodiny odbíjí
  pohyby kyvadla
  krásu v nás zabíjí
  
  Studené kraje...
  Mráz spálil zrcadla
  popel nás hřeje
  na chvostu kyvadla
  čas se nám směje

  Stopou Dona Quijota

  Zdeňka VEVERKOVÁ (68)
  3. místo v kategorii Poezie 20 a více let

  Ach, tihle básníci
  snovači ideí
  naivní snílkové
  plaše a potají
  v přádelnách bez nití
  do osnov naděje
  sny lidstva vpřádají.
  
  Píší-li o kytkách
  o lásce, o bolu
  jsou s úsměvem trpěni
  inu blázni
  běda však svým perem
  píchnou-li do volů
  pak nevyhnou se trýzni.
  
  Do klád je vsazují
  kůži z nich stahují
  hlavy sečou
  ach, tihle básníci
  snovači ideí
  proč jenom ti blázni
  z cest Dona Quijota
  neutečou.

  Takové chvíle

  Renata ŠINDELÁŘOVÁ (33)

  Jsou takové chvíle
  kdy hluk velkoměsta
  zachvátí flegmatismus
  
  Cinkání tramvaje
  líně teče ulicí
  ani si nevšimneš
  
  Jsou takové chvíle
  kdy tichem lesa
  prorůstají zvuky života
  
  Volání kukačky
  prošumí listovím
  a pak — zavřeš oči

  Vzpomínka

  Hana BENDOVÁ (57)

  Umět malovat
  tak namaluji
  břehy potoka zamrzlé
  a pod tou křehkou krásou
  tisíce spěchajících bublinek
  
  Umět malovat
  tak namaluji
  staré domy z doškových střech
  a staré stromy s ovocem
  s příchutí vzpomínek
  
  Umět malovat
  tak namaluji
  dva vysoké topoly
  na křižovatce cest
  poutník nemohl zabloudit
  nemohl se splést
  
  Umět malovat
  tak namaluji
  vesničku
  co na dlaň se vejde
  školu
  faru
  kostel
  hřbitůvek malý jako pěst
  
  Já malovat neumím
  jen v linkách vzpomínek
  náhodné poutníky vést

  Ovidiovi
  In memoriam

  Renata EMINGEROVÁ (37)

  Motto: "Vlna, která se převalila se nevrátí. Ani čas, který utekl, už nevrátíme nikdy zpět" — Publius Ovidius Nasó

  Lidský úděl, drahý,
  zdá se
  nespravedlivý.
  Ale to jen proto (Ho!)
  když šššššš
  ohlíží
  se zpátky.
  
  A to se nedělá...
  
  Kdyby.. pořád
  kupředu utíkali —
  došli by zpět k Ráji,
  Columbové Malověrní...
  
  Jen k Bohu —
  není cesty "zpátky"
  
  ... a kdyby tloukli a tloukli — třeba by se Brána otevřela. Tak se to dělá, Ježíš pravil...
  Ps. Třeba je ještě Čas ten zvláštní prostor jen pro lidi Stvořený... stačí
  nebýt líní jak líni či vepři. Tak ve tři. Jako včera. Co jsem to chtěla? Jen.. pomilovat, Tě.. Stále a navzdory.

  Devátá

  Marie ROZBOROVÁ (33)

  housličky...
  ach ty virtuóz...
  mně nikdo nezabrání
  celou doposlechnout sonátu.
  na co máš chuť
  už dávno sklízíš
  ale pořád
  čekáš na dozrání

  Bezesná noc

  Lucie ZOCHOVÁ (24)

  "Oči se ti klíží,
  chce se ti spát.
  Víčka jsou jako z olova,
  (jsou) jako z olova,
  ty pozvolna usínáš,
  pozvolna usínáš.
  Chce se ti spát,
  začíná tvá pouť,
  krajinou snů.
  Oči se ti klíží,
  víčka jsou jako z olova,
  (jsou) jako z olova,
  nic jiného než sny nevnímáš,
  nic než sny (nevnímáš) ...
  SPÍŠ, SPÍŠ, SPÍŠ.
  
  Spíš a sníš
  a vůbec nic nevíš,
  nevíš
  a věříš,
  falešným přísahám.
  
  Spíš a sníš
  a ani trochu netušíš,
  netušíš,
  jak sladce,
  chutná pomsta má.
  
  Tak hádej, kdo jsem já?
  Jsem noční můra, co nedá ti spát.
  
  Spíš a sníš,
  nesníš, nespíš
  a nesníš,
  jsem zmatená.
  
  Zpívám si baladu o naději, že krásně je mi,
  i když toužebné přání spánku,
  vyslyšeno není.
  Beránci skáčou přes plot,
  jak tupý ovce.
  Počítadlo už dávno sežraly červy
  a rez.
  
  Proč nemůžu spát, když tak chce se mi?
  
  Spíš a sníš
  a na hodinách je
  něco o pátý,
  o pátý
  a mý vědomí,
  nechce se vzdát...
  
  já chci spát!!!!!!!!

  Samota

  Jitka LINHARTOVÁ (47)

  Odsoudils mě do samoty
  to se přece nedělá
  odsoudils mě do samoty
  za to jsem tě proklela
  
  Pošlapal jsi moji lásku
  to se přece nedělá
  je to jak bys zlomil křídla
  nevinného anděla
  
  A to se přece nedělá

  Úplně bez názvu

  Rudolf KOUTENSKÝ (48)

  Toporně tu stojí
  na konci věty vykřičník!
  Hrdě a mocně
  stál zde stokrát, tisíckrát!
  Na to jsem si už zvyk!
  
  Snad taky jednou zestárne
  a stane se z něj
  docela opuštěný,
  infantilní otazník?

  Podzim života

  Václav HANTÁK (48)

  Těším se ...
  
  Až stromy obléknou
  barevný háv
  listy spadané navléknou
  čas, tón snů a harf
  
  Až kapky ozdobí
  dlaně i vyhřátou zemi
  až nastane období
  nejkrásnější mezi všemi
  
  Těším se ...
  
  Až vítr sladce zavane
  až nezbude prázdnota
  až v tichosti nastane
  Můj podzim života

  Zamyšlení

  Zdeněk KUČERA (59)

  Pohladil chlapec dívku
  a políbil ji do vlasů,
  pak zvedl ji něžně v náruč svoji,
  čas ten uložil si pro krásu.
  
  Vybuchl granát někde v dáli,
  křik a pláč se odtud ozýval,
  dětí a žen prosebné volání,
  zas masakr se někde stal.
  
  Stojí tu v uniformě mladý muž,
  třímá samopal a druhý proti němu nůž,
  když jejich oči na chvíli se setkaly,
  uslyšet pláč matek co je chovaly.
  
  Položil chlapec dívku v trávu zelenou,
  pohladil prsa co se láskou dmou,
  svými ústy zadusil dívky něžné vzdychání,
  rodí se člověk do lásky — bolu — strádání?
  
  Slyšet je dávky samopalu,
  výkřiky prach a vítr vzal,
  na zemi leží mrtví — oči otevřeny,
  co člověk člověku udělal.
  
  Pohladil chlapec dívku
  a políbil ji do vlasů,
  pak zvedl ji v náruč svoji,
  čas ten uložil si v srdci pro krásu.

  Napoleon

  Jan URBAN (27)

  Všichni ti mocní Evropy,
  kterým dnes šlapu na paty,
  již by mi chtěli napsat parte.
  Jsem Napoleon Bonaparte.
  
  Sám k sobě chodím pro rady,
  v čele obrovské armády,
  semknuta pevně do šiku,
  zdraví mou rodnou Korsiku.
  
  Zaměstná dlouho písaře,
  ta bitva pro tři císaře,
  mnohá ji bude spílat vdova,
  až střetneme se u Slavkova.
  
  Vojsko mi čestně zatleská,
  vtrhli jsme prudce do Ruska,
  hlad a mráz však nás nazpět štvou,
  zastavil jsem se před Moskvou.
  
  Nakonec místo odměny
  na ostrov Svaté Heleny
  veze mě cháska otrlá.
  Ach, nebýt toho Waterla.

  Kolemjdoucí se na smrt směje

  Pavel HRÁČEK (22)

  Motto: "Nesoudím, jen nechci zapomenout." — Max Mannheimer, který přežil hrůzy tábora v Osvětimi

  Na strništích slyším ryk
  Spatřím očí slzný žal
  Lehce by si člověk zvyk
  Když na povrch své kůže duši rval
  
  V tichosti listů šumících
  Zlověstné křiky ticha do tmy
  Houfy lidu na smrt zdravících
  Vykoupení stále nikde-bože ty
  
  Ty-v tom pochodu beze stínů
  I ta bestie se usmívá
  A bílá chudobka žere hlínu
  Na zemi krása skomírá
  
  Sladká slova lásky dusil
  Klečíc hlavu v dlaních má
  Touhu chudák neokusil
  Bolí ho to-UMÍRÁ

  Harmonikářka

  Julius BENKO (24)
  (věnováno písničkářce Janě Vébrové)

  Po klávesách tančí prsty bílé
  nepatřící dívce, ale víle,
  která s nástrojem svým je jedno tělo,
  když v melodickém transu jí lokna zdobí čelo.
  
  U srdce pálí její hudební mše
  a ona hraje, zpívá — říká vše.
  Tak něžná a přece hráze boří,
  svou písní, která opravdostí hoří.
  
  V kuželu světla propůjčuje lidem duši
  a ten, kdo neslyšel jí na vlastní uši
  nepochopí, že jakmile s hraním ustane
  od publika potleskem tisíc díků dostane.

  Noční toužení

  Jiřina ROTHMEIEROVÁ (64)

  Po větru v korunách stromů
  lásko, vzkazy mně posíláš!
  Po dešti, jež stéká mně ze rtů
  znovu a znovu, ty mě líbáš!
  Vánkem, který oknem sem proudí,
  on dotyky něhy a lásky u mě loudí!
  Všechny nadpozemské síly přivolává,
  protože sám se mnou být nemůže!
  Prý u milenek se to často stává,
  když muži chtějí se dotýkat rtů
  a jejich voňavé hladké kůže!

  Všechno co máš

  Jaroslav BROŽKA (50)

  Březnový dech, takové žití
  jarní slasti...
  Hučka sotva zavěšena, bačkora zánovní
  blizna ejakulátem obsypaná ústí v zázrak zrn vzrostlých
  (pro všechny dost krmení, obzor prázdný ztemnění)
  KREV MÁ POKRAČOVÁNÍ...
  
  Srpnový dech, takové žití
  letní slasti...
  Osoba v pravdě vážena, pevnost postavená
  Vzlet ptačích Ikarů pouhá kyselá představa sražená
  (mrzký denár neschází, věk to běžných nesnází)
  VNITŘNÍ METASTÁZA USPOKOJENÍ...
  
  Druhý dech, druhé žití
  druhé slasti... .
  Citů "Velký třesk", báchorka zábavná
  Však duše nově poznaná impulsem tancům extází
  (nestačí tvé postavení, kůží husí blízkých pohlazení)
  HEKTICKÝ NÁPOJ VZRUŠENÍ
  
  Jiný dech, jiné žití
  božské slasti...
  Výboj odhaluje hladinu, déšť vařící
  ikona srdce blahem snad v sprše zhroucená
  (koňský znoj a želví páření, zvonivý smích vábení)
  MOCNÉ STAHY MILOVANÍ...
  
  Jiný dech, karta otočená
  ďáblů trápení...
  těžký infarkt duševní přináší nemoc konopnou
  zhanobený pocit rozkvetlých luk předčasně spasených
  (zvrhlé síly k překonání, od sobectví oproštění)
  HUTNÝ ZVRATEK VZDÁLENÍ...
  
  Podzimní dech, takové žití
  replika slasti...
  Hučka pevně zavěšená, bačkora vyšláplá
  Blizna hmyzem opylená al nitro klasu zvadlé
  (budoucnost smutné černění, beznaděj citů spříznění)
  VŠECHNO CO MÁŠ...
  
  A na krku zimní dech

  Starostlivá víla

  Petra ŠOLCOVÁ (27)

  Vánek stromem něžné kýve,
  ve kmeni se kdosi hýbe.
  Bydlí tam stromová víla,
  dívka drobná, krásná, milá.
  S dlouhými vlasy větřík si hraje,
  hedvábný lehký šat ve větvích
  vlaje.
  Dobrým je duchem svého domu,
  rozložitého, starého stromu.
  Přes zimu koruna tiše sní,
  víla jí spřádá pěkné sny.
  Větve jsou přikryté peřinkou bílou,
  malá je hlídá, ať nenastydnou!
  Přeje si ať brzičko,
  vyjde jarní sluníčko...
  O pupeny se pak stará,
  s velkou péčí, jako máma.
  Bdí nad nimi v noci, ve dne,
  sotva si tak chvilku sedne.
  Strom pak sladce voní, kvete,
  hezčí jen tak nenajdete.
  V létě zelené má listí,
  víla mu je s láskou čistí.
  Přichází okamžik odpočinku,
  ve květy vonícím, chladném
  stínku.
  Krajem letí píseň ptáčků,
  na nebi je málo mráčků.
  Kytky kolem voní, pučí,
  včelky spokojeně bzučí.
  Když končí ten krásný čas,
  přichází k nám podzim zas.
  Víla listy štětcem barví,
  míchá každý odstín barvy.
  Vítr potom roznáší je,
  dětem do celého kraje.
  Martin k nám přijíždí na bílém
  koni,
  to už vílu čas trochu honí.
  Vichr změnil se z malého vánku,
  dívka strom ukládá k zimnímu
  spánku.
  Nabírá přes zimu potřebné síly,
  korunu pokrývá kožíšek bílý.
  Zatímco stromek odpočívá,
  hlídá ho víla starostlivá.
  Dobře plní svůj velký úkol,
  jakož i pečlivé víly vůkol.
  Že v lese všechno řád svůj má,
  o to se Příroda postará....

  Venuše

  Petr MIŠ (44)

  Jsi hezká, jak ta Venuše,
  antického mistra znalce, kameníka, sochaře.
  Co živ byl prací uměleckou,
  někdy také vírou světskou.
  Co sochu krásnou vytesal
  a pod hvězdami jméno dal.
  
  Moc pěknou sochu vytvořil,
  že sám sebe tím znetvořil.
  Vládci svému ji věnoval
  a on mu za ni děkoval.
  Zahrnul ho mnoha dary,
  které mu pak zase vzali.
  Na rozkaz ho zabili
  a za městem do Tiberu vhodili.
  
  Řeka skrývá další tělo,
  město se tím uklidilo.
  Vládce pak se pyšnil dílem,
  které nevzešlo ze státních dílen.
  Ruka kameníka Venuši stvořila,
  někomu do sbírky moc se hodila.
  Zločin tak spáchat nechal, věz,
  že vše, co tvoje není, vždy panovníkovo jest.
  
  Byla to jeho sochařova Venuše,
  co dodnes stojí na dvoře,
  věčného města Říma,
  co dějiny světa psaly zpříma.
  Tvář její dodnes je bez poskvrny
  a lidé za ta léta k ní stále vzhlíží
  a chválí slovy...
  
  Antický mistr znalec,
  by jistě zdvihl palec.
  Tak mocné dílo vytvořil,
  že panovníka tím znetvořil.
  On mistr však v nebi sídlí
  a zlý vládce z kotle bolestí,
  k němu vzhlíží.

  Mládí

  Věra NĚMEČKOVÁ (58)

  Mládí krásným věkem oplývá
  opatruj jej
  je to křehká květina
  
  I růže
  královna květin
  své trny mívá
  Zranit nechce, stane-li se
  kdekdo jí zazlívá
  
  Svého Já si považuj
  Dost času
  na prsten kulatý a tiché vzdechy
  Konečně
  jsem Tvá a Ty jsi můj
  
  Mládí krásným věkem oplývá
  opatruj jej
  Vždyť
  druhého nádhernějšího nebývá

  Hlas Země

  Alena KAVKOVÁ (35)

  Z hloubi Země slyším hlas,
  slyším ho teď zas a zas.
  Z hlubin pláče Země,
  jakoby ten hlas byl ve mně.
  
  Co děláš člověče,
  snad spíš,
  Zemi svou přece nezničíš!
  Samá špína, smrad a dým,
  zítra už hlavu k spánku nesložím?
  
  Člověče pojď a zvedni se,
  na chvilku o Zemi zasni se.
  Jak chceš zítra žít,
  jaká by Země měla být.
  
  Udělat musíš něco pro Zemi,
  aby nezbyly jen kameny.

  Brouček

  Květa PACIGOVÁ (22)

  Žluté listí na zem padá,
  malý brouček k nebi hlavu zvedá.
  Jako by chtěl něco celému světu říci,
  jak by chtěl být něco víc.
  Být víc než malý brouček,
  jenž je od smrti jen krůček.
  Každým okamžikem může být botou či kopytem do trávy zašlápnut,
  navždy pak světem svým zapomenut.
  Tolik by toho chtěl dokázat,
  své krovky každému ukázat.
  Dobrou povahou a talentem se prokázat,
  avšak nemá šanci s naším světem kontakt navázat.
  Nikdo o něj zájem nemá
  a tak u Boha útěchu hledá.
  Roztáhne krovky, odstartuje a poletí,
  kam... zatím ještě netuší.
  Snad jinde bude lepší kraj,
  kde malé broučky rádi maj.
  Jestli do té doby ještě bude žít,
  radost bude mít,
  když si někdo jeho výjimečnosti všimne
  a mezi slavné brouky jej zdvihne.
  Z malého broučka poté bude velký brouk,
  který se do uměleckého světa kouk.
  Už nebude tak malý,
  bude toho světa znalý...

  Podzim

  Daniel MARCIKÁN (27)

  Už brzy přijde podzim
  Zas sněží do krůpějí (vín)
  Mraky slzí, svět kráčí do zim a řídí se hmatem
  Listy zlatem rezivějí,
  Ptáky to mrzí, déšť hlavy smáčí a města šedivějí.

  Ideální krása

  Jan HOŠEK (22)

  Uplácal bych ženu z hlíny
  postavil jí tělo nádherné
  dívali bychom se společně na lekníny
  na labutě pastelkami zbarvené
  
  uplácal já ženu z hlíny
  dal jí jméno vznešené
  druhý den procházkou od bažiny
  ptám se - proč si ke mně na lavičku nesedne
  
  na lavičce kde romantika oslní krásky
  dívala se smutnýma očima
  já koupil jí šaty se zlatými podvazky
  hladil jsem ji, ona necítila
  
  nelíbím se vám má paní, nechte mne hádat
  na kolena před vámi budu padat
  utrhnu vám třešně do vlasů v Edenu
  učeši vaše kadeře jedním z diamantových hřebenů
  
  týden jako voda v kádince prchla
  nalezl jsem ronit mou paní perličky
  ideální, nejhezčí v lítosti ke slovům se vrhla
  pane nerozumím lidem, nechápu červené písničky
  
  vraťte mi tělo na kterém mi záleží
  při rozbřesku kdy luna pěje árie
  prosím jen vám osud můj náleží
  dala mi prvně poslední polibek Marie
  
  nyní pláču u stromečku jenž mi žloutne
  miloval jsem její krásu
  vyčítat mohu to staré loutně
  já sobec, já miloval jen tělo na hladině...na obrazu
  
  o týden později zamilován do dívky obyčejné
  vše zdálo se jiné přesto stejné
  stromeček počal zelenat a plody dávat
  když ta dívka jala se mnou se vdávat
  
  někdy mám pocit, že nás ten malý stromek pozoruje
  svýma očima mezi lístečky...

  Konečné stadium smečky

  Kateřina HEJRALOVÁ (21)

  Sedíme tady
  se svými vnady
  a everybody
  dostáváme sody.
  
  Z kousku krokodýlí hlavy
  Křičí zajíček s osudem také nejasným
  : "Hody, hody doprovody..."
  (To nesním, bdím a jsem tím kým jsem, opravdu není to jen sen.)
  
  Svoboda jako lék se teď projevila,
  Obnažuje prozatím jen kus svého díla.
  Počká si, počká a snad i dočká večera před ránem,
  pak začne si třeba zas s jiným pánem.
  
  S dlouhým táhlem ukazatele v éře,
  Kde si v chaotické posloupnosti ona jeho béře nezavírajíc za sebou dvéře,
  by se ani neopovážila určit na kolik západů by eventuelně zamkla,
  Ví to jen ta branka...
  
  objekt její je však plení a tím mění i ráz okolností,
  najednou je zas míň možností,
  tak kostrami chtíče rozdává pulzující míče_
  
  _ uvnitř něho křič, zvenku mlč,
  100 let do sebe kopej, při tom se krč,
  a nakonec zvlč ve smečce lidstva
  jakožto takového stádia konečného.

  Sedmikráska

  Zdeněk HANTÁK (22)

  TiSíce květů na pláni
  jeden mi smutEk zahání
  
  Plátku bílý ...
  
  Mám si přát?
  Do Dlaně trhat?
  Stále brát?
  Říkat si Má, nemá rád?
  Touhou se tIše smát?
  PlátKu bílý...
  Ano — ne?
  dRuhý, třetí...
  ZaplAne?
  
  Na dlani Sedmikrásky
  odpovědi na otázKy
  a nA srdci...?
  stále vrásky

  Slunečnice

  Olga RATHOVÁ (48)

  Kdyby člověk mohl říci, že šťasten je
  snad mít bitvy vyhrané nad sebou samým že zrozen byl
  v daný okamžik, jež mu bylo dobro dopřáno, vyplnit chvíle
  dané.
  
  Vždyť jak krůpěj rosy co nám žití dává.
  Nechodíme bosi a dobou která přináší cosi nového.
  Být zamklý v daný okamžik a to z lístků okvětí můžeš číst
  snad i v ledačems jiném, dozvíme se osud pravý, který nám dá zdraví.
  
  Čísti osud vybraný který budujeme sami, čas přináší.
  Však jen sami můžeme věřit v osud duší, které si
  dáme vystrojit, ať už ve spánku, jež se ti zdál,
  že život plyne jako blázen.
  
  A tak snes se rychle na zem, ať prožiješ chvíle
  napětí, kam tě osud zavál a můžeš být sám sobě král.

  Ironie života

  Jiří OUŘEDNÍK (79)

  Kdys smával jsem se studentíkům,
  když rukou neumělou
  svým dívkám verše tvořili.
  
  Dnes, ač skráň již stříbrem prokvétá,
  jak oni tehdy,
  pro tebe verše píšu já.

  Trápení

  Jiří OUŘEDNÍK (79)

  Proč srdce v hrdle buší,
  když potkati tě mám?
  Když oslovím tě,
  proč chví se v hrdle hlas?
  ač věru je to trapné,
  chci trpět zas a zas.

  Já toužím

  Jiří OUŘEDNÍK (79)

  Já toužím v oči tvé hledět,
  já toužím přistoupit blíž,
  já toužím ruce tvé tisknout,
  že toužím — ty dobře víš.
  
  Já toužím vlasy tvé hladit,
  já toužím co tě znám již,
  já toužím ústa tvá líbat,
  že budu — ty dobře víš.

  Příprava ke zblbnutí

  Bohumil HRUBEŠ (42)

  Myslet, přemýšlet, uvažovat
  Tolik názvů pro výraz muk
  Myslet by měl člověk pořád
  A přemýšlet
  Jen o tom co život mu vnuk
  Co prožil a jaká má na to najít slova
  
  Když však bezcílnost se vám do života vmotá
  O ni přemýšlet je hluchá nota
  a ze stakata těchto not
  zalévá mé čelo pot.
  Myšlenka jiskrná bezcílností ovitá v nicotě zaniká
  A nicota je černý bod ve kterém se celý svět smotá

  Posezení

  Bohumil HRUBEŠ (42)

  Sedíš, sedím, sedíme
  ty kávu a já čaj
  oni si spolu povídaj
  
  Sedíš, sedím, sedíme
  a k růži spolu voníme
  mě je děsně fajn
  
  Sedíš, sedím, sedíme
  a jeden o druhém nevíme
  co k sobě cítíme
  
  Sedíš, sedím, sedíme
  proč na sebe hledíme
  když pohledy se nesetkaj
  
  Sedíš, sedím, sedíme
  ještě kávu, ne tak čau
  a honem na tramvaj.

  Věčná otázka

  Jiří KADLUS (67)

  Psát či nepsat?
  Toť otázka!?!
  Věčná.
  Kdo jí rozumí?
  Odpověď?
  Snadná: Psát!
  Když umí!
  
  Tak znovu: Psát — nepsat?
  Toť otázka?!
  Věčná.
  Kdo jí rozumí?
  Odpověď?
  Snadná: Nepsat!
  Když neumí!
  
  Ještě jednou: Psát, či nepsat?
  Toť otázka!
  Zapeklitá, věčná.
  Odpověď?
  Zbývají otazníky.
  Učení z nebe nepadaj.
  Svět přichází o básníky.
  2006–2021 © Všechna práva vyhrazena